حسین مداحی

إنی رأیت دهــراً مِن هجرک القیامة

تصویری از امام خامنه ای ادام الله ظله علی رئوس المسلمین

نوشته شده در ساعت توسط مدیر