حسین مداحی

إنی رأیت دهــراً مِن هجرک القیامة

سوال :

به نام خدا
در صورتیکه مقدار خیلی کمی از مشروبات الکلی ، به اندازه ی چند قطره ، از روی عمد وارد دهان شود ، چه حکمی دارد ؟
قبلا از پاسخگویی و توجه شما سپاسگزارم. در پناه خدا و زیر سایه ی امام عصر باشید

جواب :

استفاده ی خوراکی از مشروبات الکلی ، در همه شئون حرام می باشد. اگر چنین عملی را ( که نمی دانم به چه دلیل ) مرتکب شده اید ؛ استغفار نموده و از حضرت باریتعالی طلب آمرزش نمایید .

مسلما طبق حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ، شراب کلید تمام پلیدی ها و بدیهاست.

سعی نمایید با توبه و مشغول شدن به عبادات وجود خود را از این آلودگی پاک نمایید .

به تحقیق که حضرت حق جلّ و علا ، با دیدن پشیمانی شما و قصد بر عدم تکرار این کار ،  رحمت خود را شامل حالتان خواهد نمود .

در باب پلیدی شراب به روایتی از امیر مومنان اشاره میکنم امید است که کمر همت بر رفع این خبث از وجود خود نمایید و آنهم با عبادت

روایت است که امیر مومنان فرمودند :

در دشتی ، چاه آبی را تصور کنید.در  این چاه آب یک قطره شراب می افتد. فرض کنید پس از سالیان سال  این چاه خشک گردد. پس ازاینکه خشک شد آنرا پر می کنندو با زمین هم سطح می گردد.

سالها می گذرد و بر این چاه  علف می روید. گوسفندانی برای چرا به این دشت می آیند. یک گوسفند بالای زمین چاه می آید و از علفی که بر دهانه ی چاه همسطح شده ، روییده است می خورد(علی علیه السلام فرمودند : ) من از کلّ آن گله گوسفند اگر قرار به خوردن گوشتشان  و یا شیرشان باشد نمی خورم.

در این حدیث خباثت شراب به شدّت به چشم می خورد ،باشد که هیچ مومنی دچار این خبیث نشود . آمیــــــن یا رب الــــعالمین

نوشته شده در ساعت توسط مدیر