حسین مداحی

إنی رأیت دهــراً مِن هجرک القیامة

سوال :

سلام آیا ترشحات زن موقع عشقبازی و یا بعد از ارضا نجس است؟

جواب :

ترشحات زنان در هنگام ملاعبه و عشقبازی پاک بوده و پس از ملاعبه هم اگر انزال صورت گرفته باشد ، اگر اطمینان حاصل نماید که این ترشحات آمیخته با منی زن می باشد نجس بوده و در غیر اینصورت پاک می باشد .

نوشته شده در ساعت توسط مدیر