امام علی و یک مسئله ی ریاضی

امشب یک روایت شنیدم که تا به امروز متاسفانه یا خوشبختانه نشنیده بودم .

این روایت معروف است به روایت رکابیه :

یک یهودی از حضرت علی علیه السلام  در حالیکه در حال سوار شدن بر مرکب خود بودند ؛ پرسید :

چه عددی است که بر تمام اعداد از یک تا 10 قسمت می شود ولی باقیمانده نمی آورد؟

حضرت در حالیکه پای مبارک را روی رکاب مرکب خود گذاشته بودند فرمودند:


"اضرب ایام اسبوعک فی سنتک فما حصل فهو مقصودک"


عدد ایام هفته ات را در عدد سالت ضرب بکن . عدد مورد نظرت بدست می آید .

نکته :

1 - سوال کننده یهودی بود .

2 - سال یهودی 360 روز دارد ( هر ماه 30 روز محاسبه می شود )

با توجه به فرمایش امیر المومنین :

7 * 360 = 2520

که عدد 2520 بر تمامی اعداد از یک تا 10 بخشپذیر است.

بنفسی انت یا علی بن ابیطالب

/ 0 نظر / 30 بازدید