تا مُـحرَّم 21 روز باقی مانده / مـُحـرِم شو تا مـَحرَم شوی

عنوان : لبّیکَ اللهمَ لَبَّیک

تلبیه ی امام حسین در روز عاشورا در معرکه :

لبَّیک اللهم لَبَّیک ، أحرَمَ لک رأسی عن رُکوب بدنی ، و بدنی عن القیامِ علی رِجلی ، و یدی عن الأخذ بشیئٍ به

بار پروردگارا ! احرام بست سر من به رضای تو از محمولیت بدنم و بدن من از ایستادن بروی پایم و دست من از گرفتن چیزی به آن

توضیح : یعنی از تمام جهات ظاهریه و باطنیه متوجه حضرتت هستم و آماده ی جانفشانی در راهت هر گونه که بگویی .

منبع : ترجمه ی خصائص الحسینه / صفحه 404

 

/ 0 نظر / 21 بازدید