تا مُـحرَّم 30 روز باقی مانده / مـُحـرِم شو تا مـَحرَم شوی

عنوان : ملائکه طاقت گریه ی تو را ندارند ...

صاحب ذخائر الافهام در طی حدیثی طولانی می گوید : روزی حسین بنا به دلیلی در حالی که کودکی بود ، ناراحت بود و گریه می کرد .
حضرت زهرا برای اینکه فرزند خود را از گریه باز دارند با نقل خاطره ای از دوران کودکی فرزندشان حسین ، به ایشان فرمودند :

روزی تو درگهواره گریه می کردی و من در حال ساکت کردنت بودم .
پدرم رسول خدا به خانه ی ما آمد و دید که تو در حال گریه ای . به من فرمود :
زهرا جان ! اورا آرام کن .
من طاقت شنیدن صدای گریه ی حسین را ندارم . همانا فرشتگان نیز از گریه ی حسین آزرده و ناراحت می شوند .

موسوعة کلمات الامام الحسین / صفحه ی53 تا 55 / با کمی تصرف در متن

/ 0 نظر / 21 بازدید