تا مُـحرَّم 38 روز باقی مانده / مـُحـرِم شو تا مـَحرَم شوی

عنوان : عاشورا

حضرت موسی به خدا عرض کرد : بار پروردگارا ! به چه دلیل امت محمّد را بر سایر امم برتری دادی ؟!
ندا رسید : به 10 خصلت .
موسی پرسید : چیست آن ده خصلت ؟
حق جل و علاء فرمود : صوم و صلاة و حج و جهاد و خمس و زکاه و جمعه و امر به معروف و نهی از منکر و عاشورا
موسی پرسید : خداوندا ! عاشورا چیست ؟
ندا آمد که :آن گریستن و گریاندن بر سبط محمد و عزا داشتن به مصیبت اوست .
ای موسی ! نیست بنده ای از بندگانم که در آن زمان بگرید ، بگریاند و یا تعزیه مصطفی را بدارد ، مگر اینکه مبارک گردانم از برای او دار دنیا را وبرکت دهم در هر درهمی به هفتاد برابر و گناهانش آمرزیده شود و داخل بهشت گردد .

منبع : المستدرک / جاد 10 / صفحه ی 318 / باب 49


                                                            

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید