اسکناسی که امام مرحمت فرمودند

 

سال 65 بود
یک اسکناس ده تومانی به مادرم عنایت کردند .
از آن اسکناس هایی که عکس مرحوم آیت الله مدرس روی آن بود .


مادرم می گوید :
از آن روز که این پول به زندگی ما آمد ، زندگی ما زیر و رو شد .
وضع مالی ما تغییر کرد .
برکت به خانه ی ما آمد .
خانه دار شدیم و ماشین خریدیم ...
هنوز هم آن اسکناس ده تومانی را داریم .
یادگار امام خمینی است .
مادرم آنرا وسط قرآن نگهداری می کند .

 

/ 1 نظر / 74 بازدید
مهتاب طباطبایی

خوش به حالشان...خیلی تاثیرگزار بود این خاطره ای که نقل کردید. واقعا بعضی دستشون برکت داره و این برکت رو ادم با تمام وجود حس میکنه و میبینه