تا مُـحرَّم 31 روز باقی مانده / مـُحـرِم شو تا مـَحرَم شوی


عنوان : حسین شیرین زبان ...

خوارزمی با سند خود از ابورافع و ایضا ابن عساکر با سند خود از سلیمان بن شداد  نقل کرده اند که ابورافع گفت :

من با حسین در ایام کودکی بازی « سنگ پرانی» می کردیم . هرگاه سنگ من به هدف می خورد من به حسین می گفتم : مرا به دوش خود سوار کن .
او می گفت: آیا می خواهی بر دوش کسی سوار شوی که رسول خدا او را بر دوش می گیرد ؟
پس من اورا رها می کردم و هرگاه سنگ او به هدف می خورد ، می گفتم : تو را سوار نمی کنم چراکه مرا سوار نکردی 
و او می گفت :
آیا دوست نداری کسی که بر دوش رسول خدا سوار شده است ، بر دوش خود سوار کنی ؟
پس من اورا بر دوش خود سوار می کردم .

موسوعة کلمات الامام الحسین / صفحه ی57 / با کمی تصرف در متن

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید