تا مُـحرَّم 40 روز باقی مانده/مـُحـرِم شو تا مـَحرَم شوی

بهترین خلق خدا :

قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلّم  :  یا ایها الناس ألا اُخبرکم بخیر الناس جدّاً و جدَّةً ؟
ألا اُخبرکم ایها الناس بخیر الناس أبا و أمّا ؟
ألا اُخبرکم ایها الناس بخیر الناس عمّاً و عمةً ؟
ألا اُخبرکم ایها الناس بخیر الناس خالاً و خالةً ؟

ثُمَ قال صلی الله علیه و آله و سلم :
 الحسن و الحسین ، ألا إنّ اباهما فی الجنة و أِمهما فی الجنة و ...
و هُما فی الجنة و من أحبهما فی الجنة و من أحبّ من أحبهما فی الجنة

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند :
ای مردم آیا شما را به بهترین خلق خدا ( در حسب و نسب ) از پدر و مادر آگاه سازم ؟
ای مردم آیا شما را به بهترین خلق خدا ( در حسب و نسب ) از جد و جدّه آگاه سازم ؟
ای مردم آیا شما را به بهترین خلق خدا ( در حسب و نسب ) از عمو وعمه آگاه سازم ؟
ای مردم آیا شما را به بهترین خلق خدا ( در حسب و نسب ) از دائی و خاله آگاه سازم ؟

سپس فرمودند :

همانا حسن و حسین( آندویند ) که پدر و مادرشان در بهشت است ... و خود آن دو نیز در بهشت هستند و هرکس آن دو را دوست بدارد در بهشت است و هرکس دوستداران آن دو را دوست بدارد در بهشت استمنابع : الفضائل / 119 ؛ کشف الیقین / 314 مبحث 19 ؛ بحار الانوار ج36 / 319 ؛ ارشاد القلوب 2 / 430 ؛
امالی صدوق / 437 ؛ بشارة المصطفی / 173 ؛ کفایة الاثر /98

/ 0 نظر / 20 بازدید